Резюме – свобода или не…

Да бъдеш или да не бъдеш… свободен?Това е въпросът! Нужна ли е тотална изолация?

 

Ние даваме балансиран експертен отговор. Основната цел е спасяване живота на хората във връзка с Коронавирус – Ковид-19 пандемията. Също така отчитаме и голямата картина за спасяване на цялото общество, икономиката и държавата.

Целият народ на България е подложен на правителствените мерки, на практика, на тотална изолация.

Но народът е разединен относно необходимостта от тези мерки. Дори и здравните учени! Коронавирусът е коварен, подтиква ни към екстремни позиции, даже за борбата с него.

Една част от хората и експертите са твърдо за пълна изолация. Другата част са за пълна свобода и вирусна ”еманципация”.

За съжаление тези две крайни позиции са най-масови сред хората. Включително в средите на здравните специалисти и управляващите. Изглежда, че това крайно противопоставяне е плод основно на емоции и/или лични интереси.

Липсва ясен и обективен анализ за реалната опасност от вируса. Необходими ли са тези невиждани в историята мерки на пълна изолация?

Така. Необходими ли са тези мерки?

За да отговорим, първо трябва да преценим:

  1. Процент  заразени в страната към този момент.
  2. Нужда от болнични легла към този момент (общи и интензивни).
  3. Рисковета за заразените относно смъртност и нужда от лечение.
  4. Потенциален капацитет на здравната система за ефективно лечение на бъдещи заразени хоспитализирани в леко и тежко състояние (обща леглова база и интензивни легла).
  5. Потенциален брой на заразените при пълно или частично освобождаване на населението (и съотношение на тази т.5 към предходаната т.4)

Ето и отговорите на горните въпроси:

1) Към днешна дата според официалните данни на Worldometers имаме 635 случая с положителен тест. Т.е. от порядъка на 1 заразен на близо 10 000 (един човек на десет хиляди дущи)! Но това са само доказаните случаи! Броят на реално заразените е неизвестен. Все пак имаме 18502 теста. Т.е. процента на заразените спрямо тестваните е 3.43%. Внимание, този процент е погрешно да се екстраполира спрямо броя на населението! Тъй като първо се тестват болните, хората със симптоми, хората в контакт с тях и други рискови групи. Така, че реалния процент на заразени в страната остава неизвестен. Но т.2 по-долу дава насоки за реалното разпространение или сериозността на Коронавирус – Ковид-19.

2) Пак от днешните данни на Worldometers имаме само 33 критично болни от 556 активни случая. Критчно болните по-принцип са в интензивните отделения. Докато от споменатите общо 556 активни случая, една част са си у дома, друга са настанени в общата болнична леглова база (нямаме точни данни за общия брой хоспитализирани пациенти).  Най-същественото тук е числото от 33 критично болни! Т.е. заети са 33 интензивни легла с тежко болни от Ковид-19. Капацитета на интензивните легла в страната е 2063 бр. (по данни на МЗО и НСИ към 31.12.2018). Значи 33 дущи критично болни заемат 1.6% от наличния капацитет. По-малко от 2 на сто от интензивните легла са заети от тежко болни Ковид-19! Тези числа първо ясно показват, че капацитета на интензивната здравна система не е никак натоварен към този момент! Също така са солидна насока , че: или процента на заразените е много нисък в страната (близко до броя на тестваните положително)! Или пък вирусът не е толкова сериозен за заразените (ако се приеме, че има много повече ззразени спрямо доказаните с тестове, то тогава процента на фатални и критични случаи намалява толкова повече). Така или иначе броят на хората в критично състояние е най-надеждния показател за сериозността на епидемиите. Изключително ниския брой на тежко болни на този етап е радващ за всички нас. Той-вероятно се дължи и на мерките на кризисния щаб досега.

3)

Следва продължение…

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close